vimetco,.jsc


VIMETCO VIETNAM.,JSC
*Hoàng Quốc Việt-Nghĩa Đô-Cầu Giấy-Hà Nội
*Tel:043 7652244-043 7652233 -0466 727424
*Website: nhomdinhhinh.vn - vimetco.com.vn


BÁN VÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
*Km 11- Đường 32- P.Phúc Diễn- Q.Bắc Từ Liêm- Hà Nội
*Mobile:0986 764426 - 0972 141317 - 0963 332138
*Email: vimetco@asia.com - sale@vimetco.com.vn


facebook Google Google Map
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|BÁN HÀNG ONLINE:

NHÔM ĐỊNH HÌNH VÀ PHỤ KIỆN LẮP GHÉP CHUYÊN NGHIỆP

PROFILE 20 SERIES
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 16x40
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 15x30
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x20
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x40
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x40L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x40XL
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x40A
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x80
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 20x80G
PROFILE 30 SERIES
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30A
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30H
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30G
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30J
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30C3
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x30R
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x60
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x60L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x60H
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x60H
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x60G
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x60E
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x90
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x120
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x150
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 30x150W
PROFILE 40 SERIES
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40LA
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40A
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40C
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40XL
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40B
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40D
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40H
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40F
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40E
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40EE
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x40R
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x60L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80G
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80C
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80XL
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80M
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x80H
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x120
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x120E
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x120L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 40x160
PROFILE 45 SERIES
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x45
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x45L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x45W
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x45R
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x60
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x90
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x90L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 45x90W
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 90x90
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 90x90L
PROFILE 50 SERIES
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 50x50C
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 50x50LC
thanh nhôm định hình
Nhôm 50x50W
thanh nhôm định hình
Nhôm 50x100LC
thanh nhôm định hình
Nhôm 50x100W
thanh nhôm định hình
Nhôm 100x100
PROFILE 60 & 80 SERIES
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 60x60
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 60x60W
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 80x80
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 80x80L
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 80x120
thanh nhôm định hình
Thanh Nhôm 80x160L
MORE PROFILE SERIES
thanh nhôm định hình
Multiple chains-2.5
thanh nhôm định hình
Nhôm góc L, V
thanh nhôm định hình
45 degree Extrusion
thanh nhôm định hình
90 degree Extrusion
thanh nhôm định hình
135 degree Extrusion
thanh nhôm định hình
Ống nhôm D28mm
 | THÔNG TIN: 
thanh nhôm 16x40  thanh nhôm 15x30  thanh nhôm 20x20  thanh nhôm 20x40  thanh nhôm 20x40  thanh nhôm 20x40A  thanh nhôm 20x80  thanh nhôm 20x80  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 30x30  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40A  thanh nhôm 40x40LA  thanh nhôm 40x40C  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40  thanh nhôm 40x40D  thanh nhôm 40x40D  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 40x80  thanh nhôm 45x45  thanh nhôm 45x45  thanh nhôm 45x45  thanh nhôm 45x45  thanh nhôm 45x60  thanh nhôm 45x90  thanh nhôm 45x90  thanh nhôm 45x90  thanh nhôm 50x50  thanh nhôm 50x50  thanh nhôm 50x50  thanh nhôm 50x50  thanh nhôm 60x60  thanh nhôm 60x60  thanh nhôm 60x60  thanh nhôm 80x80  thanh nhôm 80x80  thanh nhôm 80x80  thanh nhôm 80x80  thanh nhôm 90x90  thanh nhôm 90x90  thanh nhôm 100x100  thanh nhôm 100x120  thanh nhôm 100x120  thanh nhôm 100x120  thanh nhôm 100x120  thanh nhôm 100x120 

Liên hệ: VIMETCO.,JSC - Km 11- Đường 32- P.Phúc Diễn- Bắc Từ Liêm- Hà Nội | Tel: 043765 2244 | Fax:04 3791 7065- Mobile: 0972 141 317 - 0963 332 138

Bản quyền ©2010-2015 Thuộc về VIMETCO,.JSC  - Từ khóa:|| nhôm định hình|nhôm làm băng tải|| nhôm làm bàn thao tác|| phụ kiện nhôm || ke góc nhôm|

Design By: VIMETCO