Các loại Bánh xe công nghiệp do Vimetco cung cấp

SALE
banh-xe-mat-bich-co-dinh-d100

Bánh xe mặt bích cố định D100

66.000₫ 70.000₫
SALE
banh-xe-ket-hop-chan-d75

Bánh xe kết hợp chân D75

115.000₫ 120.000₫
SALE
banh-xe-giam-chan-co-dinh-d150

Bánh xe giảm chấn, cố định D150

410.000₫ 450.000₫
SALE
banh-xe-giam-chan-co-dinh-d125

Bánh xe giảm chấn, cố định D125

380.000₫ 400.000₫
SALE
banh-xe-giam-chan-co-xoay-d150

Bánh xe giảm chấn, cổ xoay D150

470.000₫ 500.000₫
SALE
banh-xe-giam-chan-co-xoay-d125

Bánh xe giảm chấn, cổ xoay D125

436.000₫ 470.000₫
SALE
banh-xe-foot-master-80s

Bánh xe Foot master 80S

380.000₫ 400.000₫
SALE
banh-xe-foot-master-80f

Bánh xe Foot master 80F

370.000₫ 405.000₫
SALE
banh-xe-foot-master-60s

Bánh xe Foot master 60S

257.000₫ 274.000₫
SALE
banh-xe-foot-master-60f

Bánh xe Foot master 60F,

248.000₫ 252.000₫
SALE
banh-xe-foot-master-40s

Bánh xe Foot master 40S

210.000₫ 215.000₫
SALE
banh-xe-foot-master-40f

Bánh xe Foot master 40F,

200.000₫ 215.000₫
SALE
banh-xe-mat-bich-xoay-d100

Bánh xe mặt bích xoay D100

80.000₫ 85.000₫
SALE
banh-xe-truc-ren-vit-d100

Bánh xe trục ren vít D100

80.000₫ 85.000₫
SALE
banh-xe-mat-bich-co-dinh-d75

Bánh xe mặt bích cố định D75

51.000₫ 55.000₫
SALE
banh-xe-ket-hop-chan-d100

Bánh xe kết hợp chân D100

124.000₫ 128.000₫
SALE
banh-xe-mat-bich-xoay-d75

Bánh xe mặt bích xoay D75

61.000₫ 66.000₫
SALE
banh-xe-truc-ren-vit-d75

Bánh xe trục ren vít D75

74.000₫ 79.000₫
SALE
banh-xe-mat-bich-xoay-d50

Bánh xe mặt bích xoay D50

36.000₫ 40.000₫
SALE
banh-xe-truc-ren-vit-d50

Bánh xe trục ren vít D50

41.000₫ 45.000₫
SALE
banh-xe-mat-bich-co-dinh-d50

Bánh xe mặt bích cố định D50

36.000₫ 40.000₫
SALE
banh-xe-ket-hop-chan-d50

Bánh xe kết hợp chân D50

85.000₫ 90.000₫
1900 0032
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: