Phụ kiện lắp ghép thanh nhôm định hình công nghiệp Vimetco

SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x25

Bulong lục giác đầu trụ M6x25

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x40

Bulong lục giác đầu trụ M6x40

2.000₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x16

Bulong lục giác đầu trụ M8x16

1.700₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x20

Bulong lục giác đầu trụ M8x20

2.000₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x25

Bulong lục giác đầu trụ M8x25

2.200₫ 2.700₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x30

Bulong lục giác đầu trụ M8x30

2.500₫ 3.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x40

Bulong lục giác đầu trụ M8x40

3.000₫ 3.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x50

Bulong lục giác đầu trụ M8x50

3.500₫ 4.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m4x10

Bulong lục giác đầu bằng M4x10

1.000₫ 1.500₫
SALE
khop-xoay-lien-ket-nhom-40

Khớp xoay liên kết nhôm 40

110.000₫ 120.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m5x10

Bulong lục giác đầu bằng M5x10

1.000₫ 1.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m5x16

Bulong lục giác đầu bằng M5x16

1.000₫ 1.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m5x20

Bulong lục giác đầu bằng M5x20

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m5x25

Bulong lục giác đầu bằng M5x25

1.500₫ 2.000₫
SALE
con-chay-tan-vuong-m6

Con chạy tán vuông M6

2.000₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m6x10

Bulong lục giác đầu bằng M6x10

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m6x12

Bulong lục giác đầu bằng M6x12

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m6x16

Bulong lục giác đầu bằng M6x16

1.500₫ 2.000₫
SALE
khop-xoay-lien-ket-nhom-30

Khớp xoay liên kết nhôm 30

91.000₫ 95.000₫
SALE
con-chay-tan-vuong-m8

Con chạy tán vuông M8

2.500₫ 3.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m6x20

Bulong lục giác đầu bằng M6x20

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m8x16

Bulong lục giác đầu bằng M8x16

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m8x20

Bulong lục giác đầu bằng M8x20

2.000₫ 2.500₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-2020

Ke góc chịu lực nhôm 2020

13.000₫ 15.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-20

Bích liên kết chữ T nhôm 20

27.000₫ 30.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-30

Bích liên kết chữ T nhôm 30

36.000₫ 40.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-40

Bích liên kết chữ T nhôm 40

50.000₫ 55.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-60

Bích liên kết chữ T nhôm 60

80.000₫ 85.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-3030

Ke góc chịu lực nhôm 3030

15.000₫ 17.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-80

Bích liên kết chữ T nhôm 80

102.000₫ 110.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-l-nhom-20

Bích liên kết chữ L nhôm 20

28.000₫ 30.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-l-nhom-30

Bích liên kết chữ L nhôm 30

35.000₫ 40.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-l-nhom-40

Bích liên kết chữ L nhôm 40

46.000₫ 50.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-2020

Ke 45 độ chịu lực nhôm 2020

30.000₫ 35.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-thap-nhom-20

Bích liên kết chữ thập nhôm 20

34.000₫ 40.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4040

Ke góc chịu lực nhôm 4040

17.000₫ 20.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-3030

Ke 45 độ chịu lực nhôm 3030

33.000₫ 36.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-thap-nhom-30

Bích liên kết chữ thập nhôm 30

46.000₫ 50.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-thap-nhom-40

Bích liên kết chữ thập nhôm 40

59.000₫ 65.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4545

Ke góc chịu lực nhôm 4545

22.000₫ 25.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-4040

Ke 45 độ chịu lực nhôm 4040

39.000₫ 45.000₫
SALE
bich-lien-ket-thang-nhom-3060

Bích liên kết thẳng nhôm 3060

53.000₫ 60.000₫
SALE
bich-lien-ket-thang-nhom-4080

Bích liên kết thẳng nhôm 4080

67.000₫ 75.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-4545

Ke 45 độ chịu lực nhôm 4545

45.000₫ 48.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-5050

Ke góc chịu lực nhôm 5050

27.000₫ 30.000₫
SALE
ban-le-nhom-cho-nhom-20

Bản lề nhôm cho nhôm 20

22.000₫ 25.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-5050

Ke 45 độ chịu lực nhôm 5050

49.000₫ 52.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-3060-6060

Ke góc chịu lực nhôm 3060,6060

30.000₫ 35.000₫
SALE
ban-le-nhom-cho-nhom-30

Bản lề nhôm cho nhôm 30

26.000₫ 30.000₫
SALE
ban-le-nhom-cho-nhom-40

Bản lề nhôm cho nhôm 40

28.000₫ 35.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4080-8080

Ke góc chịu lực nhôm 4080,8080

42.000₫ 50.000₫
SALE
khoa-nam-cham-loai-nho

Khóa nam châm loại nhỏ

10.000₫ 12.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-9090

Ke góc chịu lực nhôm 9090

48.000₫ 55.000₫
SALE
khoa-nam-cham-loai-lon

Khóa nam châm loại lớn

11.000₫ 13.000₫
SALE
tay-nam-nhom-mau-bac-mk-19

Tay nắm nhôm màu bạc Mk-19

31.000₫ 35.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-100100

Ke góc chịu lực nhôm 100100

55.000₫ 60.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m4x10

Bulong lục giác đầu trụ M4x10

1.000₫ 2.000₫
SALE
tay-nam-bang-nhom-co-nho

Tay nắm bằng nhôm cỡ nhỏ

22.000₫ 25.000₫
SALE
bulongluc-giac-dau-tru-m5x10

Bulonglục giác đầu trụ M5x10

1.000₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m5x12

Bulong lục giác đầu trụ M5x12

1.500₫ 2.000₫
SALE
ke-chim-chong-xoay-spring-20

Ke chìm chống xoay Spring 20

8.500₫ 10.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m5x16

Bulong lục giác đầu trụ M5x16

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m5x20

Bulong lục giác đầu trụ M5x20

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x10

Bulong lục giác đầu trụ M6x10

1.500₫ 2.000₫
SALE
ke-chim-chong-xoay-spring-30

Ke chìm chống xoay Spring 30

9.000₫ 10.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x12

Bulong lục giác đầu trụ M6x12

1.500₫ 2.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-3060-6060

Ke 45 độ chịu lực 3060,6060

57.000₫ 60.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x16

Bulong lục giác đầu trụ M6x16

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x20

Bulong lục giác đầu trụ M6x20

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulongluc-giac-dau-cau-m5x10

Bulonglục giác đầu cầu M5x10

1.000₫ 1.500₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-8080

Ke 45 độ chịu lực nhôm 8080

67.000₫ 72.000₫
SALE
ke-chim-chong-xoay-spring-40

Ke chìm chống xoay Spring 40

9.500₫ 11.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-9090

Ke 45 độ chịu lực nhôm 9090

72.000₫ 80.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m4x10

Bulong lục giác đầu cầu M4x10

1.000₫ 1.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m5x12

Bulong lục giác đầu cầu M5x12

1.000₫ 1.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m5x20

Bulong lục giác đầu cầu M5x20

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x10

Bulong lục giác đầu cầu M6x10

1.000₫ 1.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x12

Bulong lục giác đầu cầu M6x12

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x16

Bulong lục giác đầu cầu M6x16

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x20

Bulong lục giác đầu cầu M6x20

1.500₫ 2.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x16

Bulong lục giác đầu cầu M8x16

2.000₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x20

Bulong lục giác đầu cầu M8x20

2.500₫ 3.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x30

Bulong lục giác đầu cầu M8x30

2.500₫ 3.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-20

Bản lề nhựa cho nhôm 20

18.000₫ 20.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-30

Bản lề nhựa cho nhôm 30

20.000₫ 23.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-40

Bản lề nhựa cho nhôm 40

22.000₫ 25.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-45

Bản lề nhựa cho nhôm 45

30.000₫ 35.000₫
SALE
bich-ga-vach-nhom-30-series-6

Bích gá vách nhôm 30 Series 6

9.000₫ 10.000₫
SALE
bich-ga-vach-nhom-30-series-8

Bích gá vách nhôm 30 Series 8

9.000₫ 10.000₫
SALE
bich-ga-vach-nhom-40-series-8

Bích gá vách nhôm 40 Series 8

10.000₫ 12.000₫
SALE
tay-nam-bang-nhua-co-nho

Tay nắm bằng nhựa cỡ nhỏ

16.000₫ 18.000₫
SALE
tay-nam-bang-nhua-co-lon

Tay nắm bằng nhựa cỡ lớn

19.000₫ 22.000₫
SALE
tay-nam-am-co-nho

Tay nắm âm cỡ nhỏ

25.000₫ 27.000₫
SALE
tay-nam-am-co-lon

Tay nắm âm cỡ lớn

28.000₫ 30.000₫
SALE
nep-mica-chim-ranh-nhom-40-8

Nẹp mica chìm rãnh nhôm 40-8

10.000₫ 11.000₫
SALE
moc-treo-kim-loai-cho-nhom-20

Móc treo kim loại cho nhôm 20

16.000₫ 18.000₫
SALE
moc-treo-kim-loai-cho-nhom-40

Móc treo kim loại cho nhôm 40

19.000₫ 20.000₫
SALE
moc-treo-nhua-cho-nhom-20

Móc treo nhựa cho nhôm 20

12.500₫ 14.000₫
1900 0032
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: