Phụ kiện lắp ghép thanh nhôm định hình công nghiệp Vimetco

SALE
bo-loc-khi-phong-sach-ffu

Bộ lọc khí phòng sạch FFU

7.500.000₫ 7.800.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-9090

Ke 135 độ chịu lực nhôm 9090

105.000₫ 115.000₫
SALE
khop-xoay-lien-ket-nhom-40

Khớp xoay liên kết nhôm 40

100.000₫ 120.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-8080

Ke 135 độ chịu lực nhôm 8080

95.000₫ 102.000₫
SALE
khop-xoay-lien-ket-nhom-30

Khớp xoay liên kết nhôm 30

95.000₫ 105.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-9090

Ke 45 độ chịu lực nhôm 9090

80.000₫ 85.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-60

Bích liên kết chữ T nhôm 60

80.000₫ 85.000₫
SALE
bich-lien-ket-thang-nhom-4080

Bích liên kết thẳng nhôm 4080

76.000₫ 78.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-3060-6060

Ke 135 độ chịu lực 3060,6060

75.000₫ 80.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-8080

Ke 45 độ chịu lực nhôm 8080

75.000₫ 80.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-100100

Ke góc chịu lực nhôm 100100

75.000₫ 80.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-9090

Ke góc chịu lực nhôm 9090

68.000₫ 75.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-5050

Ke 135 độ chịu lực nhôm 5050

60.000₫ 65.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-3060-6060

Ke 45 độ chịu lực 3060,6060

59.000₫ 62.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-4545

Ke 135 độ chịu lực nhôm 4545

55.000₫ 60.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4080-8080

Ke góc chịu lực nhôm 4080,8080

55.000₫ 58.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-thap-nhom-40

Bích liên kết chữ thập nhôm 40

51.000₫ 53.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-4040

Ke 135 độ chịu lực nhôm 4040

50.000₫ 55.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-4590

Ke góc cho nhôm 4590

46.000₫ 48.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-5050

Ke 45 độ chịu lực nhôm 5050

46.000₫ 50.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-thap-nhom-30

Bích liên kết chữ thập nhôm 30

46.000₫ 50.000₫
SALE
bich-lien-ket-thang-nhom-3060

Bích liên kết thẳng nhôm 3060

45.000₫ 53.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-4545

Ke 45 độ chịu lực nhôm 4545

43.000₫ 46.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-3060-6060

Ke góc chịu lực nhôm 3060,6060

42.000₫ 45.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-3030

Ke 45 độ chịu lực nhôm 3030

40.000₫ 45.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-8080

Ke góc cho nhôm 8080

39.000₫ 42.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-l-nhom-40

Bích liên kết chữ L nhôm 40

38.000₫ 50.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-4040

Ke 45 độ chịu lực nhôm 4040

37.000₫ 40.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-40

Bích liên kết chữ T nhôm 40

37.000₫ 50.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-5050

Ke góc chịu lực nhôm 5050

36.000₫ 40.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4590

Ke góc chịu lực nhôm 4590

34.000₫ 38.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-3030

Ke 135 độ chịu lực nhôm 3030

33.000₫ 39.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-45

Bản lề nhựa cho nhôm 45

33.000₫ 38.000₫
SALE
ban-le-nhom-cho-nhom-40

Bản lề nhôm cho nhôm 40

32.000₫ 37.000₫
SALE
ke-135-do-chiu-luc-nhom-2020

Ke 135 độ chịu lực nhôm 2020

30.000₫ 34.000₫
SALE
thanh-noi-nhom-40-series-8

Thanh nối nhôm 40 Series 8

29.000₫ 32.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4080

Ke góc chịu lực nhôm 4080

28.500₫ 30.000₫
SALE
ban-le-nhom-cho-nhom-30

Bản lề nhôm cho nhôm 30

28.000₫ 32.000₫
SALE
tay-nam-am-co-lon

Tay nắm âm cỡ lớn

27.000₫ 30.000₫
SALE
thanh-noi-nhom-40a-series-8

Thanh nối nhôm 40A Series 8

26.000₫ 30.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-l-nhom-30

Bích liên kết chữ L nhôm 30

26.000₫ 40.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-30

Bích liên kết chữ T nhôm 30

26.000₫ 40.000₫
SALE
thanh-noi-nhom-30-series-8

Thanh nối nhôm 30 Series 8

25.000₫ 27.000₫
SALE
tay-nam-nhom-mau-bac-mk-19

Tay nắm nhôm màu bạc Mk-19

25.000₫ 28.000₫
SALE
ke-45-do-chiu-luc-nhom-2020

Ke 45 độ chịu lực nhôm 2020

25.000₫ 30.000₫
SALE
thanh-noi-nhom-30g-h-series-6

Thanh nối nhôm 30G/H Series 6

23.000₫ 25.000₫
SALE
thanh-noi-nhom-30-series-6

Thanh nối nhôm 30 Series 6

23.000₫ 25.000₫
SALE
ban-le-nhom-cho-nhom-20

Bản lề nhôm cho nhôm 20

23.000₫ 27.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-4080

Ke góc cho nhôm 4080

22.000₫ 25.000₫
SALE
tay-nam-am-co-nho

Tay nắm âm cỡ nhỏ

22.000₫ 26.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-40

Bản lề nhựa cho nhôm 40

22.000₫ 25.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-thap-nhom-20

Bích liên kết chữ thập nhôm 20

22.000₫ 40.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-3060

Ke góc chịu lực nhôm 3060

20.000₫ 25.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-50-series

Ke góc chìm nhôm 50 Series

20.000₫ 22.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-45-series

Ke góc chìm nhôm 45 Series

20.000₫ 22.000₫
SALE
thanh-noi-nhom-20-series-6

Thanh nối nhôm 20 Series 6

20.000₫ 21.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-6060

Ke góc cho nhôm 6060

20.000₫ 25.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4545

Ke góc chịu lực nhôm 4545

20.000₫ 25.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-30

Bản lề nhựa cho nhôm 30

19.000₫ 23.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4040

Ke góc chịu lực nhôm 4040

19.000₫ 24.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-l-nhom-20

Bích liên kết chữ L nhôm 20

18.000₫ 30.000₫
SALE
bich-lien-ket-chu-t-nhom-20

Bích liên kết chữ T nhôm 20

18.000₫ 25.000₫
SALE
ban-le-nhua-cho-nhom-20

Bản lề nhựa cho nhôm 20

17.000₫ 20.000₫
SALE
moc-treo-nhua-cho-nhom-40

Móc treo nhựa cho nhôm 40

16.000₫ 18.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-40-series

Ke góc chìm nhôm 40 Series

15.000₫ 16.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-3060

Ke góc cho nhôm 3060

15.000₫ 17.000₫
SALE
moc-treo-kim-loai-cho-nhom-40

Móc treo kim loại cho nhôm 40

15.000₫ 20.000₫
SALE
moc-treo-kim-loai-cho-nhom-30

Móc treo kim loại cho nhôm 30

15.000₫ 16.000₫
SALE
tay-nam-bang-nhom-co-lon

Tay nắm bằng nhôm cỡ lớn

15.000₫ 22.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-30-series-8

Ke góc chìm nhôm 30 series 8

14.500₫ 18.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-30-series-6

Ke góc chìm nhôm 30 series 6

14.000₫ 15.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-1530

Ke góc chìm nhôm 1530

14.000₫ 18.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-4545-5050

Ke góc cho nhôm 4545,5050

12.000₫ 13.000₫
SALE
tay-nam-bang-nhua-co-nho

Tay nắm bằng nhựa cỡ nhỏ

12.000₫ 17.000₫
SALE
tay-nam-bang-nhom-co-nho

Tay nắm bằng nhôm cỡ nhỏ

12.000₫ 20.000₫
SALE
khoa-nam-cham-loai-lon

Khóa nam châm loại lớn

11.000₫ 13.000₫
SALE
ke-goc-chim-nhom-20-series

Ke góc chìm nhôm 20 Series

10.000₫ 13.000₫
SALE
ke-chong-xoay-anchor-40

Ke chống xoay Anchor 40

10.000₫ 12.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-2040

Ke góc cho nhôm 2040

10.000₫ 15.000₫
SALE
nep-mica-chim-ranh-nhom-40-8

Nẹp mica chìm rãnh nhôm 40-8

10.000₫ 11.000₫
SALE
bich-ga-vach-nhom-40-series-8

Bích gá vách nhôm 40 Series 8

10.000₫ 12.000₫
SALE
khoa-nam-cham-loai-nho

Khóa nam châm loại nhỏ

10.000₫ 12.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-3030

Ke góc chịu lực nhôm 3030

10.000₫ 15.000₫
SALE
nep-nhua-den-che-bui-ranh-10

Nẹp nhựa Đen che bụi rãnh 10

9.000₫ 10.000₫
SALE
nep-nhua-trang-che-bui-ranh-10

Nẹp nhựa Trắng che bụi rãnh 10

9.000₫ 10.000₫
SALE
bich-ga-vach-nhom-30-series-8

Bích gá vách nhôm 30 Series 8

9.000₫ 10.000₫
SALE
bich-ga-vach-nhom-30-series-6

Bích gá vách nhôm 30 Series 6

9.000₫ 10.000₫
SALE
ke-chim-chong-xoay-spring-40

Ke chìm chống xoay Spring 40

9.000₫ 11.000₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-2020

Ke góc chịu lực nhôm 2020

9.000₫ 12.000₫
SALE
ke-chong-xoay-anchor-30

Ke chống xoay Anchor 30

7.000₫ 11.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-4040

Ke góc cho nhôm 4040

7.000₫ 8.000₫
SALE
ke-chim-chong-xoay-spring-30

Ke chìm chống xoay Spring 30

7.000₫ 10.000₫
SALE
nep-cao-su-trang-che-bui-ranh-8

Nẹp cao su trắng che bụi rãnh 8

6.500₫ 7.000₫
SALE
chay-ranh-m8-nhom-45-series-10

Chạy rãnh M8 nhôm 45 Series 10

6.000₫ 7.000₫
SALE
ke-goc-cho-nhom-3030

Ke góc cho nhôm 3030

6.000₫ 7.000₫
SALE
nep-nhua-trang-che-bui-ranh-8

Nẹp nhựa Trắng che bụi rãnh 8

6.000₫ 8.000₫
SALE
nep-nhua-den-che-bui-ranh-8

Nẹp nhựa Đen che bụi rãnh 8

6.000₫ 8.000₫
0961632488
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: