Nhôm định hình

SALE
thanh-nhom-15x30

Thanh nhôm 15x30

91.400₫ 95.000₫
SALE
thanh-nhom-15x60

Thanh nhôm 15x60

180.000₫ 190.000₫
SALE
thanh-nhom-20x20

Thanh nhôm 20x20

71.500₫ 75.000₫
SALE
thanh-nhom-20x40a

Thanh nhôm 20x40A

182.000₫ 185.000₫

Thanh nhôm 20x40

107.000₫
SALE
thanh-nhom-20x60

Thanh nhôm 20x60

172.500₫ 175.000₫

Thanh nhôm 40x40DF

176.000₫

Thanh nhôm 30x30A

128.500₫

Thanh nhôm 30x30

117.500₫

Thanh nhôm 30x30F

110.200₫

Thanh nhôm 30x30H

114.400₫

Thanh nhôm 30x30XL

96.300₫

Thanh nhôm 30x30E

110.200₫

Thanh nhôm 30x30U

104.700₫

Thanh nhôm 30x60

201.200₫

Thanh nhôm 30x60F

188.000₫

Thanh nhôm 30x60H

188.500₫

Thanh nhôm 30x60XL

164.800₫

Thanh nhôm 30x90

318.500₫

Thanh nhôm 30x120

414.000₫

Thanh nhôm 40x40A

154.500₫

Thanh nhôm 40x40B

234.000₫

Thanh nhôm 40x40D

269.500₫

Thanh nhôm 40x40G

178.000₫

Thanh nhôm 40x40H

228.500₫

Thanh nhôm 40x40UL

153.000₫

Thanh nhôm 40x40U

152.500₫

Thanh nhôm 40x40E

164.600₫

Thanh nhôm 40x80A

265.200₫

Thanh nhôm 40x80D

400.500₫

Thanh nhôm 40x80G

291.300₫

Thanh nhôm 40x80H

383.500₫

Thanh nhôm 45x45

264.500₫
SALE
thanh-nhom-45x90

Thanh nhôm 45x90

540.000₫ 600.000₫

Thanh nhôm 45x90L

606.200₫

Thanh nhôm 45x70

335.500₫

Thanh nhôm 50x50L

271.000₫

Thanh nhôm 50x50

433.000₫

Thanh nhôm 50x100

782.600₫
SALE
thanh-nhom-50x80

Thanh nhôm 50x80

341.600₫ 350.000₫

Thanh nhôm 60x60

346.300₫

Thanh nhôm 80x80

601.600₫
SALE
thanh-nhom-90x90

Thanh nhôm 90x90

882.600₫ 925.000₫
SALE
thanh-nhom-100x100

Thanh nhôm 100x100

1.211.700₫ 1.215.000₫

Thanh nhôm V30x30xT2mm

59.500₫

Thanh nhôm V30x30xT3mm

82.500₫

Thanh nhôm V40x40xT4mm

137.500₫

Thanh nhôm V35x60xT4mm

146.500₫
1900 0032
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: