NHÔM ĐỊNH HÌNH, BĂNG TẢI CÔNG NGHIỆP, BÀN THAO TÁC, CLEAN BOOTH

Tất cả sản phẩm

Sale
Khớp nối HJ-10 (đen/trắng)
Sale
Bịt đầu ống bọc nhựa
Sale
Móc nhựa gắn mặt bàn

Móc nhựa gắn mặt bàn

5.500₫

GNY: 6.000₫

Sale
Móc sắt gắn mặt bàn

Móc sắt gắn mặt bàn

3.000₫

GNY: 3.500₫

Sale
Bích ren ống D28

Bích ren ống D28

10.000₫

GNY: 11.000₫

Sale
Khớp nối HJ-12 (đen/trắng)