Tất cả sản phẩm giá nhôm định hình

SALE
roller-nap-nhua-o50xw500

Roller nắp nhựa Ø50xW500

186.000₫ 192.000₫
SALE
roller-nhong-doi-o76xw1000

Roller nhông đôi Ø76xW1000

1.150.000₫ 1.170.000₫
SALE
roller-nhong-doi-o76xw800

Roller nhông đôi Ø76xW800

1.025.000₫ 1.040.000₫
SALE
roller-nhong-doi-o76xw700

Roller nhông đôi Ø76xW700

959.000₫ 970.000₫
SALE
roller-nhong-doi-o76xw500

Roller nhông đôi Ø76xW500

832.000₫ 850.000₫
SALE
roller-do-belt-o38xw600

Roller đỡ belt Ø38xW600

225.000₫ 240.000₫
SALE
roller-do-belt-o38xw400

Roller đỡ belt Ø38xW400

175.000₫ 185.000₫
SALE
roller-do-belt-o32xw600

Roller đỡ belt Ø32xW600

148.000₫ 165.000₫
SALE
roller-do-belt-o32xw400

Roller đỡ belt Ø32xW400

117.000₫ 128.000₫
SALE
roller-do-belt-o32xw200

Roller đỡ belt Ø32xW200

84.500₫ 95.000₫
SALE
roller-cum-giua-o50xw700

Roller cụm giữa Ø50xW700

425.000₫ 445.000₫
SALE
roller-cum-giua-o50xw600

Roller cụm giữa Ø50xW600

385.000₫ 400.000₫
SALE
roller-cum-giua-o50xw500

Roller cụm giữa Ø50xW500

340.000₫ 355.000₫
SALE
roller-cum-giua-o50xw400

Roller cụm giữa Ø50xW400

395.000₫ 400.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw600

Roller cụm giữa Ø42xW600

260.000₫ 270.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw500

Roller cụm giữa Ø42xW500

231.000₫ 240.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw400

Roller cụm giữa Ø42xW400

201.000₫ 215.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw300

Roller cụm giữa Ø42xW300

172.000₫ 180.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw200

Roller cụm giữa Ø42xW200

139.500₫ 142.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw400

Roller cụm giữa Ø42xW400

199.000₫ 208.000₫
SALE
roller-cum-giua-o42xw300

Roller cụm giữa Ø42xW300

170.000₫ 180.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o89xw800

Roller tăng chỉnh Ø89xW800

1.305.000₫ 1.365.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o89xw600

Roller tăng chỉnh Ø89xW600

1.050.000₫ 1.100.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o76xw1000

Roller tăng chỉnh Ø76xW1000

1.145.000₫ 1.205.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o76xw700

Roller tăng chỉnh Ø76xW700

730.000₫ 780.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o76xw600

Roller tăng chỉnh Ø76xW600

640.000₫ 660.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o76xw500

Roller tăng chỉnh Ø76xW500

575.000₫ 588.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o50xw600

Roller tăng chỉnh Ø50xW600

388.000₫ 396.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o50xw500

Roller tăng chỉnh Ø50xW500

346.500₫ 350.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o50xw400

Roller tăng chỉnh Ø50xW400

305.000₫ 315.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o50xw300

Roller tăng chỉnh Ø50xW300

257.000₫ 265.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o50xw200

Roller tăng chỉnh Ø50xW200

210.500₫ 216.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o38xw400

Roller tăng chỉnh Ø38xW400

195.000₫ 200.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o38xw300

Roller tăng chỉnh Ø38xW300

168.000₫ 170.000₫
SALE
roller-tang-chinh-o38xw200

Roller tăng chỉnh Ø38xW200

135.000₫ 140.000₫
SALE
roller-chu-dong-o160xw800

Roller chủ động Ø160xW800

2.995.000₫ 3.050.000₫
SALE
roller-chu-dong-o114xw700

Roller chủ động Ø114xW700

1.700.000₫ 1.795.000₫
SALE
roller-chu-dong-o89xw800

Roller chủ động Ø89xW800

1.259.000₫ 1.300.000₫
SALE
roller-chu-dong-o89xw700

Roller chủ động Ø89xW700

1.105.000₫ 1.160.000₫
SALE
roller-chu-dong-o76xw800

Roller chủ động Ø76xW800

905.000₫ 934.000₫
SALE
roller-chu-dong-o76xw700

Roller chủ động Ø76xW700

829.000₫ 840.000₫
SALE
roller-chu-dong-o60xw400

Roller chủ động Ø60xW400

375.000₫ 380.000₫
SALE
roller-chu-dong-o60xw300

Roller chủ động Ø60xW300

299.500₫ 305.000₫
SALE
roller-chu-dong-o60xw200

Roller chủ động Ø60xW200

224.000₫ 230.000₫
SALE
khop-noi-hj-8b-den

Khớp nối HJ-8B (Đen)

10.000₫ 10.500₫
SALE
khop-noi-hj-11b-den

Khớp nối HJ-11B (Đen)

11.000₫ 12.000₫
SALE
khop-noi-hj-45b-den

Khớp nối HJ-45B (Đen)

12.000₫ 13.500₫
SALE
khop-noi-hj-4b-den

Khớp nối HJ-4B (Đen)

13.000₫ 13.500₫
SALE
con-chay-la-m5-nhom-40-series-8

Con chạy lá M5 nhôm 40 Series 8

3.500₫ 5.000₫
SALE
chan-tang-de-inox-o60-x-m10

Chân tăng đế inox Ø60 x M10

30.000₫ 35.000₫
SALE
chan-tang-de-cao-su-fi70xm10

Chân tăng đế cao su fi70xM10

34.500₫ 40.000₫
SALE
thanh-nhom-v30x30xt3mm

Thanh nhôm V30x30xT3mm

93.000₫ 100.000₫
SALE
thanh-nhom-v30x30xt2mm

Thanh nhôm V30x30xT2mm

67.000₫ 75.000₫
SALE
bulong-chu-t-m8x25-ma-nhom-40

Bulong chữ T M8x25 mạ nhôm 40

4.000₫ 5.000₫
SALE
bulong-chu-t-m8x25-inox-nhom-40

Bulong chữ T M8x25 Inox nhôm 40

4.000₫ 4.500₫
SALE
bulong-chu-t-m6x20-nhom-30h

Bulong chữ T M6x20 nhôm 30H

3.500₫ 4.000₫
SALE
bulong-chu-t-m6x16-nhom-30h

Bulong chữ T M6x16 nhôm 30H

3.000₫ 3.800₫
SALE
bulong-chu-t-m6x25-nhom-30

Bulong chữ T M6x25 nhôm 30

3.700₫ 4.000₫
SALE
bulong-chu-t-m6x20-nhom-30

Bulong chữ T M6x20 nhôm 30

3.500₫ 4.000₫
SALE
bulong-chu-t-m6x16-nhom-30

Bulong chữ T M6x16 nhôm 30

3.000₫ 3.900₫
SALE
chay-ranh-m8-nhom-45-series-10

Chạy rãnh M8 nhôm 45 Series 10

5.800₫ 7.000₫
SALE
chay-ranh-m8-nhom-40a

Chạy rãnh M8 nhôm 40A

4.000₫ 4.800₫
SALE
chay-ranh-m6-nhom-40a

Chạy rãnh M6 nhôm 40A

4.000₫ 5.000₫
SALE
chay-ranh-m8-nhom-40-series-8

Chạy rãnh M8 nhôm 40 series 8

4.000₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m6-nhom-40-series-8

Chạy rãnh M6 nhôm 40 series 8

4.000₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m5-nhom-40-series-8

Chạy rãnh M5 nhôm 40 series 8

4.000₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m4-nhom-40-series-8

Chạy rãnh M4 nhôm 40 series 8

4.000₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m6-nhom-30-series-8

Chạy rãnh M6 nhôm 30 series 8

3.700₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m5-nhom-30-series-8

Chạy rãnh M5 nhôm 30 series 8

3.700₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m4-nhom-30-series-8

Chạy rãnh M4 nhôm 30 series 8

3.700₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m6-nhom-30h-g

Chạy rãnh M6 nhôm 30H/G

3.500₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m5-nhom-30h-g

Chạy rãnh M5 nhôm 30H/G

3.500₫ 4.500₫
SALE
chay-ranh-m4-nhom-30h-g

Chạy rãnh M4 nhôm 30H/G

3.500₫ 4.000₫
SALE
chay-ranh-m5-nhom-20

Chạy rãnh M5 nhôm 20

3.000₫ 3.800₫
SALE
chay-ranh-m4-nhom-20

Chạy rãnh M4 nhôm 20

3.000₫ 3.800₫
SALE
con-chay-la-m8-nhom-45-series-10

Con chạy lá M8 nhôm 45 Series 10

5.000₫ 5.500₫
SALE
con-chay-la-m6-nhom-45-series-10

Con chạy lá M6 nhôm 45 Series 10

5.000₫ 5.500₫
SALE
con-chay-la-m8-nhom-40-series-8

Con chạy lá M8 nhôm 40 Series 8

4.000₫ 5.000₫
SALE
con-chay-la-m6-nhom-40-series-8

Con chạy lá M6 nhôm 40 Series 8

4.000₫ 5.000₫
SALE
con-chay-la-m8-nhom-30-series-8

Con chạy lá M8 nhôm 30 Series 8

3.000₫ 4.000₫
SALE
con-chay-la-m6-nhom-30-series-8

Con chạy lá M6 nhôm 30 Series 8

3.000₫ 4.000₫
SALE
con-chay-la-m5-nhom-30-series-8

Con chạy lá M5 nhôm 30 Series 8

3.000₫ 4.000₫
SALE
dai-oc-lien-long-m8-inox-201

Đai ốc liền long M8 inox 201

2.000₫ 3.000₫
SALE
dai-oc-lien-long-m6-inox-201

Đai ốc liền long M6 inox 201

1.500₫ 2.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m8-nhom-40

Con chạy quả trám M8 nhôm 40

3.500₫ 4.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m6-nhom-40

Con chạy quả trám M6 nhôm 40

3.500₫ 4.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m5-nhom-40

Con chạy quả trám M5 nhôm 40

3.500₫ 4.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m6-nhom-30

Con chạy quả trám M6 nhôm 30

3.500₫ 4.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m5-nhom-30

Con chạy quả trám M5 nhôm 30

3.500₫ 4.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m4-nhom-30

Con chạy quả trám M4 nhôm 30

3.500₫ 4.000₫
SALE
con-chay-qua-tram-m5-nhom-20

Con chạy quả trám M5 nhôm 20

3.000₫ 3.500₫
SALE
con-chay-qua-tram-m4-nhom-20

Con chạy quả trám M4 nhôm 20

3.000₫ 3.500₫
SALE
con-chay-lay-m8-nhom-40a

Con chạy lẫy M8 nhôm 40A

4.000₫ 4.500₫
SALE
con-chay-lay-m6-nhom-40a

Con chạy lẫy M6 nhôm 40A

4.000₫ 4.500₫
1900 0032
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: