Tất cả sản phẩm nhôm định hình CNC

SALE
long-den-phang-m8-304

Long đen phẳng M8-304

300₫ 350₫
SALE
long-den-venh-ham-m8-304

Long đen vênh hãm M8-304

300₫ 350₫
SALE
long-den-venh-ham-m10

Long đen vênh hãm M10

450₫ 500₫
SALE
long-den-venh-ham-m8

Long đen vênh hãm M8

300₫ 350₫
SALE
long-den-venh-ham-m6

Long đen vênh hãm M6

250₫ 300₫
SALE
long-den-venh-ham-m5

Long đen vênh hãm M5

250₫ 300₫
SALE
long-den-venh-ham-m4

Long đen vênh hãm M4

200₫ 300₫
SALE
long-den-phang-m10

Long đen phẳng M10

450₫ 600₫
SALE
long-den-phang-m8

Long đen phẳng M8

300₫ 350₫
SALE
long-den-phang-m6

Long đen phẳng M6

250₫ 300₫
SALE
long-den-phang-m4

Long đen phẳng M4

200₫ 300₫
SALE
long-den-phang-m3

Long đen phẳng M3

100₫ 200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m8x30

Bulong lục giác đầu bằng M8x30

2.400₫ 2.800₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m8x25

Bulong lục giác đầu bằng M8x25

2.300₫ 2.700₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m8x12

Bulong lục giác đầu bằng M8x12

1.700₫ 2.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m6x25

Bulong lục giác đầu bằng M6x25

1.600₫ 2.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m5x12

Bulong lục giác đầu bằng M5x12

1.100₫ 1.400₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m5x8

Bulong lục giác đầu bằng M5x8

900₫ 1.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m4x16

Bulong lục giác đầu bằng M4x16

1.000₫ 1.300₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m4x12
SALE
bulong-luc-giac-dau-bang-m4x6

Bulong lục giác đầu bằng M4x6

800₫ 1.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m10x30

Bulong lục giác đầu cầu M10x30

5.800₫ 6.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m10x20

Bulong lục giác đầu cầu M10x20

4.600₫ 5.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x60

Bulong lục giác đầu cầu M8x60

4.400₫ 5.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x50

Bulong lục giác đầu cầu M8x50

3.700₫ 4.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x25

Bulong lục giác đầu cầu M8x25

2.600₫ 3.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m8x12

Bulong lục giác đầu cầu M8x12

1.900₫ 2.400₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x60

Bulong lục giác đầu cầu M6x60

3.700₫ 4.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x50

Bulong lục giác đầu cầu M6x50

2.900₫ 3.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x40

Bulong lục giác đầu cầu M6x40

2.400₫ 2.800₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m6x25

Bulong lục giác đầu cầu M6x25

1.700₫ 2.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m5x25

Bulong lục giác đầu cầu M5x25

1.300₫ 1.600₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m5x20

Bulong lục giác đầu cầu M5x20

1.300₫ 1.600₫
SALE
bulongluc-giac-dau-cau-m5x10

Bulonglục giác đầu cầu M5x10

1.000₫ 1.400₫
SALE
bulongluc-giac-dau-cau-m5x8

Bulonglục giác đầu cầu M5x8

900₫ 1.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m4x16

Bulong lục giác đầu cầu M4x16

1.100₫ 1.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m4x10

Bulong lục giác đầu cầu M4x10

1.000₫ 1.300₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m4x8

Bulong lục giác đầu cầu M4x8

900₫ 1.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m4x6

Bulong lục giác đầu cầu M4x6

800₫ 1.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-cau-m3x5

Bulong lục giác đầu cầu M3x5

700₫ 1.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m10x50

Bulong lục giác đầu trụ M10x50

5.700₫ 6.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m10x30

Bulong lục giác đầu trụ M10x30

4.600₫ 5.000₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m10x25

Bulong lục giác đầu trụ M10x25

4.200₫ 4.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m10x20

Bulong lục giác đầu trụ M10x20

3.900₫ 4.200₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x60-304

Bulong LGC đầu trụ M8x60-304

5.400₫ 6.500₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x50-304

Bulong LGC đầu trụ M8x50-304

2.900₫ 3.800₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x40-304

Bulong LGC đầu trụ M8x40-304

2.600₫ 3.800₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x30-304

Bulong LGC đầu trụ M8x30-304

2.400₫ 3.000₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x25-304

Bulong LGC đầu trụ M8x25-304

2.200₫ 2.600₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x20-304

Bulong LGC đầu trụ M8x20-304

2.100₫ 2.600₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m8x16-304

Bulong LGC đầu trụ M8x16-304

1.900₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x60

Bulong lục giác đầu trụ M8x60

3.400₫ 4.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x12

Bulong lục giác đầu trụ M8x12

1.700₫ 2.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m8x10

Bulong lục giác đầu trụ M8x10

1.600₫ 2.000₫
SALE
bulong-lgc-dau-tru-m6x16-304

Bulong LGC đầu trụ M6x16-304

1.800₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x60

Bulong lục giác đầu trụ M6x60

3.000₫ 3.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x50

Bulong lục giác đầu trụ M6x50

2.100₫ 2.500₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m6x30

Bulong lục giác đầu trụ M6x30

1.850₫ 2.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m5x50

Bulong lục giác đầu trụ M5x50

2.300₫ 2.800₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m5x25

Bulong lục giác đầu trụ M5x25

1.700₫ 2.000₫
SALE
bulongluc-giac-dau-tru-m5x8

Bulonglục giác đầu trụ M5x8

960₫ 1.100₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m4x25

Bulong lục giác đầu trụ M4x25

1.200₫ 1.400₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m4x20

Bulong lục giác đầu trụ M4x20

1.100₫ 1.300₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m4x6
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m3x10

Bulong lục giác đầu trụ M3x10

850₫ 1.200₫
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m3x8
SALE
bulong-luc-giac-dau-tru-m3x5

Bulong lục giác đầu trụ M3x5

600₫ 1.000₫
SALE
bulong-chu-t-m8x20-ma-nhom-40

Bulong chữ T M8x20 mạ nhôm 40

3.600₫ 4.500₫
SALE
bulong-chu-t-m8x20-inox-nhom-40

Bulong chữ T M8x20 Inox nhôm 40

3.600₫ 4.500₫
SALE
ke-goc-chiu-luc-nhom-4590

Ke góc chịu lực nhôm 4590

24.000₫ 30.000₫
SALE
con-chay-bi-m8-nhom-30-series-8

Con chạy bi M8 nhôm 30 Series 8

3.500₫ 4.000₫
SALE
dai-oc-inox-201-ren-m10

Đai ốc inox 201 ren M10

2.500₫ 3.000₫
SALE
dai-oc-inox-201-ren-m5

Đai ốc inox 201 ren M5

2.000₫ 2.500₫
SALE
con-chay-la-m5-nhom-40-series-8

Con chạy lá M5 nhôm 40 Series 8

4.500₫ 5.000₫
SALE
thanh-nhom-50x80

Thanh nhôm 50x80

341.600₫ 350.000₫

Thanh nhôm V35x60xT4mm

146.500₫

Thanh nhôm 50x50L

271.000₫

Thanh nhôm 45x90L

606.200₫

Thanh nhôm 30x30E

110.200₫

Thanh nhôm 30x30U

104.700₫
SALE
ong-thep-eco-o28x1-0t-cam

Ống thép ECO Ø28x1.0t, Cam

29.000₫ 32.000₫
SALE
ong-thep-eco-o27-mau-xanh

Ống thép ECO Ø27 màu Xanh

29.000₫ 32.000₫
SALE
ong-thep-eco-o27-mau-xam

Ống thép ECO Ø27 màu Xám

29.000₫ 32.000₫
SALE
ong-thep-eco-o27-mau-den

Ống thép ECO Ø27 màu Đen

29.000₫ 32.000₫
SALE
ong-inox-201-x-o27-2

Ống Inox 201 x Ø27.2

30.000₫ 32.000₫
SALE
khop-noi-hj-18b-w-den-trang
SALE
khop-noi-hj-12b-w-den-trang

Khớp nối HJ-12B/W(đen/trắng)

12.000₫ 14.000₫
SALE
khop-noi-hj-6-trang

Khớp nối HJ-6 Trắng

9.000₫ 10.500₫
SALE
khop-noi-hj-7-trang

Khớp nối HJ-7 Trắng

17.000₫ 18.500₫
SALE
khop-noi-hj-8-trang

Khớp nối HJ-8 Trắng

9.000₫ 10.500₫
SALE
khop-noi-hj-90-trang

Khớp nối HJ-90 trắng

15.000₫ 16.500₫
SALE
khop-noi-hj-11-trang

Khớp nối HJ-11 Trắng

11.000₫ 12.000₫
1900 0032
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: