Tất cả sản phẩm phụ kiện nhôm định hình

SALE
banh-xe-mat-bich-xoay-d75

Bánh xe mặt bích xoay D75

69.000₫ 75.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

62.500₫ 69.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

62.500₫ 69.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

62.500₫ 69.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

55.000₫ 60.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

55.000₫ 60.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

45.000₫ 48.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

45.000₫ 48.000₫
SALE
belt-pvc-2mm-trang-chiu-nhiet

Belt PVC 2mm Trắng, chịu nhiệt

665.000₫ 685.000₫
SALE
belt-pvc-2mm-den-chiu-nhiet

Belt PVC 2mm Đen, chịu nhiệt

665.000₫ 685.000₫
SALE
belt-pvc-2mm-trang-nham-caro

Belt PVC 2mm Trắng, nhám caro

670.000₫ 685.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-den-nham-caro

Dây belt PVC 2mm Đen, nhám caro

662.000₫ 675.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-xanh-nham-caro

Dây belt PVC 2mm Xanh,nhám caro

498.000₫ 520.000₫
SALE
belt-pu-1-5mm-den-chong-td

Belt PU 1.5mm Đen, chống TĐ

1.350.000₫ 1.500.000₫
SALE
belt-pu-1-5mm-xanh-chong-td

Belt PU 1.5mm Xanh, chống TĐ

1.350.000₫ 1.480.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-4-mm

Dây đai xanh vàng 4 mm

4.440.000₫ 4.500.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-3-mm

Dây đai xanh vàng 3 mm

2.315.000₫ 2.350.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-2mm

Dây đai xanh vàng 2mm

1.990.000₫ 2.040.000₫
SALE
day-belt-pvc-5mm-xanh-nham-tron

Dây belt PVC 5mm xanh nhám tròn

1.410.000₫ 1.450.000₫
SALE
day-belt-pvc-5mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 5mm xanh, mặt trơn

995.000₫ 1.050.000₫
SALE
day-belt-pvc-4mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 4mm xanh, mặt trơn

850.000₫ 870.000₫
SALE
day-belt-pvc-3mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 3mm xanh, mặt trơn

535.000₫ 560.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-den-chong-td

Dây belt PVC 2mm đen, chống TĐ

670.000₫ 695.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-den-mat-tron

Dây belt PVC 2mm đen, mặt trơn

498.000₫ 520.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-xanh-chong-td

Dây Belt PVC 2mm xanh, chống TĐ

590.000₫ 610.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 2mm xanh, mặt trơn

425.000₫ 450.000₫
SALE
tam-nhua-pvc-mat-cao-0-3mm

Tấm nhựa PVC mắt cáo 0.3mm

2.300.000₫ 2.500.000₫
SALE
tam-nhua-pvc-1mm-phong-sach

Tấm nhựa PVC 1mm phòng sạch

10.200.000₫ 10.350.000₫
SALE
tam-nhua-pvc-0-5mm-phong-sach

Tấm nhựa PVC 0.5mm phòng sạch

7.450.000₫ 7.650.000₫
SALE
tam-nhua-pvc-0-3mm-phong-sach

Tấm nhựa PVC 0.3mm phòng sạch

3.890.000₫ 4.000.000₫
SALE
rem-cua-pvc-esd-kieu-xep-gap

Rèm cửa PVC ESD kiểu xếp gấp

590.000₫ 610.000₫
SALE
rem-cua-pvc-esd-kieu-tam-phang

Rèm cửa PVC ESD kiểu tấm phẳng

220.000₫ 235.000₫
SALE
con-lan-treo-rem-cua-lua-2-ben

Con lăn treo rèm của lùa 2 bên

50.000₫ 56.000₫
SALE
thanh-inox-treo-rem-cua-co-dinh

Thanh Inox treo rèm cửa cố định

171.000₫ 180.000₫
SALE
rail-treo-rem-cua-lua-2-ben

Rail treo rèm cửa lùa 2 bên

156.000₫ 162.000₫
SALE
bich-treo-rem-xep-gap-cua-lua

Bích treo rèm xếp gấp cửa lùa

22.000₫ 30.000₫
SALE
khop-thanh-chuyen-60d

Khớp thanh chuyền 60D

16.500₫ 17.000₫

Khớp thanh chuyền 60C

20.000₫

Khớp thanh chuyền 60B

17.000₫

Khớp thanh chuyền 60A

15.000₫

Khớp thanh chuyền 40D

18.000₫

Khớp thanh chuyền 40C

17.000₫

Khớp thanh chuyền 40B

13.000₫

Khớp thanh chuyền 40A

12.000₫

Thanh truyền nhựa 60S

685.000₫

Thanh truyền nhựa 40A

420.000₫
SALE
roller-con-tu-do-o51-127xw1200

Roller côn tự do Ø51/127xW1200

2.810.000₫ 2.875.000₫
SALE
roller-con-tu-do-o51-120xw1000

Roller côn tự do Ø51/120xW1000

2.390.000₫ 2.420.000₫
SALE
roller-con-tu-do-o51-114xw800

Roller côn tự do Ø51/114xW800

1.976.000₫ 1.995.000₫
SALE
roller-con-tu-do-o51-102xw700

Roller côn tự do Ø51/102xW700

1.765.000₫ 1.800.000₫
SALE
roller-con-tu-do-o51-89xw600

Roller côn tự do Ø51/89xW600

1.120.000₫ 1.145.000₫
SALE
roller-con-tu-do-o51-76xw500

Roller côn tự do Ø51/76xW500

930.000₫ 990.000₫
SALE
roller-con-nhong-doi-o51-127x1200

Roller côn nhông đôi Ø51/127x1200

3.165.000₫ 3.210.000₫
SALE
roller-con-nhong-doi-o51-120x1000

Roller côn nhông đôi Ø51/120x1000

2.750.000₫ 2.850.000₫
SALE
roller-con-nhong-doi-o51-114x800

Roller côn nhông đôi Ø51/114x800

2.350.000₫ 2.460.000₫
SALE
roller-con-nhong-doi-o51-102x700

Roller côn nhông đôi Ø51/102x700

2.138.000₫ 2.210.000₫
SALE
roller-con-nhong-doi-o51-89xw600

Roller côn nhông đôi Ø51/89xW600

1.475.000₫ 1.500.000₫
SALE
roller-con-nhong-doi-o51-76xw500

Roller côn nhông đôi Ø51/76xW500

1.215.000₫ 1.250.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw1200

Roller nắp nhựa Ø76xW1200

799.000₫ 820.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw1000

Roller nắp nhựa Ø76xW1000

691.000₫ 700.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw800

Roller nắp nhựa Ø76xW800

585.000₫ 596.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw700

Roller nắp nhựa Ø76xW700

530.000₫ 540.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw600

Roller nắp nhựa Ø76xW600

475.000₫ 488.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw500

Roller nắp nhựa Ø76xW500

418.000₫ 430.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw400

Roller nắp nhựa Ø76xW400

362.000₫ 370.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw300

Roller nắp nhựa Ø76xW300

302.000₫ 315.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o76xw200

Roller nắp nhựa Ø76xW200

243.000₫ 255.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw1000

Roller nắp nhựa Ø60xW1000

501.000₫ 515.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw800

Roller nắp nhựa Ø60xW800

378.000₫ 388.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw700

Roller nắp nhựa Ø60xW700

338.000₫ 345.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw600

Roller nắp nhựa Ø60xW600

298.000₫ 315.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw500

Roller nắp nhựa Ø60xW500

258.000₫ 263.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw400

Roller nắp nhựa Ø60xW400

213.000₫ 222.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw300

Roller nắp nhựa Ø60xW300

168.000₫ 175.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o60xw200

Roller nắp nhựa Ø60xW200

288.000₫ 299.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw800

Roller nắp nhựa Ø50xW800

262.000₫ 274.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw700

Roller nắp nhựa Ø50xW700

236.000₫ 245.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw600

Roller nắp nhựa Ø50xW600

211.000₫ 218.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw500

Roller nắp nhựa Ø50xW500

186.000₫ 192.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw400

Roller nắp nhựa Ø50xW400

158.000₫ 165.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw300

Roller nắp nhựa Ø50xW300

13.300₫ 140.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o50xw200

Roller nắp nhựa Ø50xW200

192.000₫ 205.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o38xw600

Roller nắp nhựa Ø38xW600

171.000₫ 182.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o38xw500

Roller nắp nhựa Ø38xW500

150.000₫ 158.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o38xw400

Roller nắp nhựa Ø38xW400

129.000₫ 135.000₫
SALE
roller-nap-nhua-o38xw300

Roller nắp nhựa Ø38xW300

132.000₫ 140.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76x1200

Roller nắp thép trục ren Ø76x1200

495.000₫ 510.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76x1000

Roller nắp thép trục ren Ø76x1000

689.000₫ 705.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw800

Roller nắp thép trục ren Ø76xW800

582.000₫ 595.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw700

Roller nắp thép trục ren Ø76xW700

528.000₫ 540.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw600

Roller nắp thép trục ren Ø76xW600

471.000₫ 485.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw500

Roller nắp thép trục ren Ø76xW500

416.000₫ 425.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw400

Roller nắp thép trục ren Ø76xW400

358.000₫ 368.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw300

Roller nắp thép trục ren Ø76xW300

298.500₫ 320.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o76xw200

Roller nắp thép trục ren Ø76xW200

165.000₫ 177.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o60xw800

Roller nắp thép trục ren Ø60xW800

419.000₫ 435.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o60xw700

Roller nắp thép trục ren Ø60xW700

378.000₫ 395.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o60xw600

Roller nắp thép trục ren Ø60xW600

337.000₫ 350.000₫
SALE
roller-nap-thep-truc-ren-o60xw500

Roller nắp thép trục ren Ø60xW500

296.000₫ 325.000₫
0961632488
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: