Dây Belt PVC, PU, Động cơ, Biến tần phụ kiện lắp ghép băng tải

SALE
day-belt-pvc-2mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 2mm xanh, mặt trơn

425.000₫ 450.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-xanh-chong-td

Dây Belt PVC 2mm xanh, chống TĐ

590.000₫ 610.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-den-mat-tron

Dây belt PVC 2mm đen, mặt trơn

498.000₫ 520.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-den-chong-td

Dây belt PVC 2mm đen, chống TĐ

670.000₫ 695.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-trang-mat-tron

Dây belt PVC 2mm trắng, mặt trơn

750.000₫ 780.000₫
SALE
day-belt-pvc-4mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 4mm xanh, mặt trơn

850.000₫ 870.000₫
SALE
day-belt-pvc-5mm-xanh-mat-tron

Dây belt PVC 5mm xanh, mặt trơn

995.000₫ 1.050.000₫
SALE
day-belt-pvc-5mm-xanh-nham-gai

Dây belt PVC 5mm xanh nhám gai

840.000₫ 860.000₫
SALE
day-belt-pvc-5mm-xanh-nham-tron

Dây belt PVC 5mm xanh nhám tròn

1.410.000₫ 1.450.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-2mm

Dây đai xanh vàng 2mm

1.990.000₫ 2.040.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-3-mm

Dây đai xanh vàng 3 mm

2.315.000₫ 2.350.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-5-mm

Dây đai xanh vàng 5 mm

4.950.000₫ 5.000.000₫
SALE
day-dai-xanh-vang-4-mm

Dây đai xanh vàng 4 mm

4.440.000₫ 4.500.000₫
SALE
day-belt-pu-1-5mm-xanh-mat-tron

Dây belt PU 1.5mm xanh, mặt trơn

995.000₫ 1.020.000₫
SALE
belt-pu-1-5mm-xanh-chong-td

Belt PU 1.5mm Xanh, chống TĐ

1.350.000₫ 1.480.000₫
SALE
belt-pu-1-5mm-den-chong-td

Belt PU 1.5mm Đen, chống TĐ

1.350.000₫ 1.500.000₫
SALE
day-belt-pu-2mm-xanh-nham-doc

Dây belt PU 2mm Xanh,nhám dọc

1.650.000₫ 1.710.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-xanh-nham-caro

Dây belt PVC 2mm Xanh,nhám caro

498.000₫ 520.000₫
SALE
day-belt-pvc-2mm-den-nham-caro

Dây belt PVC 2mm Đen, nhám caro

662.000₫ 675.000₫
SALE
belt-pvc-2mm-trang-nham-caro

Belt PVC 2mm Trắng, nhám caro

670.000₫ 685.000₫
SALE
belt-pvc-2mm-den-chiu-nhiet

Belt PVC 2mm Đen, chịu nhiệt

665.000₫ 685.000₫
SALE
belt-pvc-2mm-trang-chiu-nhiet

Belt PVC 2mm Trắng, chịu nhiệt

665.000₫ 685.000₫
SALE
belt-luoi-teflon-2mm-chiu-nhiet

Belt lưới Teflon 2mm chịu nhiệt

829.000₫ 850.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

45.000₫ 48.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

45.000₫ 48.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

55.000₫ 60.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

55.000₫ 60.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

62.500₫ 69.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

62.500₫ 69.000₫
SALE
gan-hinh-thang-cho-day-belt

Gân hình thang cho dây belt

62.500₫ 69.000₫
0961632488
Vimetco Corp sx nhôm định hình, băng tải công nghiệp, bàn thao tác, clean booth
popup

Số lượng:

Tổng tiền: