Băng tải xích-tải main, mạch

Liên hệ Còn hàng
Băng tải xích tài main mạch điện tử ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất mạch điện tử vận chuyển mạch vào lò hàn sóng, và từ lò hàn sóng ra ngoài cho công nhân làm việc

Băng tải xích  tài main mạch điện tử

ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất mạch điện tử

vận chuyển mạch vào lò hàn sóng, và từ lò hàn sóng ra ngoài cho công nhân làm việc

Nội dung tùy chỉnh
1900 0032
Vimetco Corp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: